วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เช้าวันเปิดเรียน Quarter 3
      หลังจากเด็กๆ หยุดพักไปเกือบ 3 สัปดาห์ กลับมาเจอเพื่อนๆ ต่างมีเรื่องที่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆ ฟัง
ในช่วงเช้าจิตศึกษาคุณครูจึงให้เด็กๆ ได้จับกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนความประทับใจในวันหยุดใต้ร่มไผ่
เป้าหมาย: เห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น ฝึกทักษะการเป็นผู้ฟังและผู้พูด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น