วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมจิตศึกษพี่ ป.6 : ฟังเสียงจากเรื่องเล่า

วัตถุประสงค์ : การนำคำถามที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสมองมาใช้ในการเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา การมีส่วนร่วมที่ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น


กิจกรรม :
- นักเรียนนั่งจับมือเป็นวงกลม ส่งความปรารถนาดีต่อกันและกัน ในวันที่ดี ในโอกาสที่ดี โดยครูเป็นคนพูดเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันและกัน
- ครูอ่านเรื่องให้นักเรียนฟัง จากนั้นครูมีกระดาษ ปากกา และฉลากคำถามของพฤติกรรมสมอง ให้นักเรียนคนละ 1 อัน ก่อนที่เราจะรับสิ่งต่างๆ เราจะไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อม ตัวอย่างคำถาม ตัวละครมีใครบ้าง ชอบตัวละครตัวไหนเพราะเหตุใด อยากเปลี่ยนตอนจบให้เป็นอย่างไร อยากเปลี่ยนเนื้อเรื่องในตอนใด ลำดับเหตุการณ์ของเรื่องที่เกิดขึ้น ตั้งชื่อเรื่องที่ฟัง เรื่องที่ฟังให้ข้อคิดอย่างไร อุปนิสัยของตัวละครแต่ละตัวเป็นอย่างไร เป็นต้น
- ให้นักเรียนแต่ละคนตอบคำถามที่ได้รับที่ละคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณกันและกันกับโอกาสที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

สิ่งที่สังเกตเห็น
- นักเรียนแต่ละคนมีความคิดที่แตกต่างและหลากหลาย
- รู้จักนักเรียนที่อ่านและเขียนไม่คล่อง
- เห็นพัฒนาการทางภาษาที่งดงามของเด็กๆ
- รู้จักนักเรียนแต่ละคนถึงความคิดและการมองสิ่งๆ ต่างที่ได้รับฟัง
- เกิดความสัมพันธ์ระดับราบระหว่างครูและนักเรียน
- เกิดบรรยากาศที่ผ่อนคลาย

ขอบคุณพี่ ป.6 และคุณครูประจำชั้นที่ทำให้เกิดโอกาสที่ดีร่วมกัน
ครูต๋อย

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โยคะ(yoga) ป.6

"โยคะ เป็นแนวทางการฝึกการควบคุมตัวเองทางด้านร่างกายและจิตใจ เป็นวิธีหนึ่งที่จะให้ผู้ฝึกสัมผัสถึงความสุข มีสุขภาพแข็งแรงบุคลิกภาพที่ดี ควบคุมอารมณ์ได้ดีประสานกับความเข้าใจในธรรมชาติ"

(วิเชียร ไชยบัง ; โรงเรียนนอกกะลา 2552) — โยคะ(yoga) ป.6


กิจกรรมจิตศึกษา การฝึกโยคะ
- หายใจแบบโยคะให้ถูกต้อง : หายใจเข้า - ท้องพอง, หายใจออก - ท้องแฟบ
• สูดอากาศเข้าให้พอดีกับท่าฝึก เพื่อให้ได้ออกซิเจนมากพอ
• ปล่อยลมหายใจออกให้สุด เพื่อขับอากาศเสียออกจากร่างกาย และลดความตึงเครียด ของกล้ามเนื้อ
• หายใจเข้า - ออก ให้สอดคล้องเป็นจังหวะกับท่าฝึกแต่ละท่า
- ฝึกท่าแต่ละท่า ช้าๆ เป็นจังหวะที่ลงตัว ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย ตามข้อจำกัดธรรมชาติร่างกายของแต่ละบุคคล อย่าฝืนเกินไป เช่น ยืดตัวมากเกินไป เกร็งเกินไป ตึงมากไป บิดมากเกินไป
- การกำหนดจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับการฝึกโดยไม่วอกแวกการฝึกโยคะ
- หายใจแบบโยคะให้ถูกต้อง : หายใจเข้า - ท้องพอง, หายใจออก - ท้องแฟบ
• สูดอากาศเข้าให้พอดีกับท่าฝึก เพื่อให้ได้ออกซิเจนมากพอ
• ปล่อยลมหายใจออกกิจกรรมจิตศึกกิจกรรมจิตศึกการฝึกโยคะ
- หายใจแบบโยคะให้ถูกต้อง : หายใจเข้า - ท้องพอง, หายใจออก - ท้องแฟบ
• สูดอากาศเข้าให้พอดีกับท่าฝึก เพื่อให้ได้ออกซิเจนมากพอ
• ปล่อยลมหายใจออกให้สุด เพื่อขับอากาศเสียออกจากร่างกาย และลดความตึงเครียด ของกล้ามเนื้อ
• หายใจเข้า - ออก ให้สอดคล้องเป็นจังหวะกับท่าฝึกแต่ละท่า
- ฝึกท่าแต่ละท่า ช้าๆ เป็นจังหวะที่ลงตัว ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย ตามข้อจำกัดธรรมชาติร่างกายของแต่ละบุคคล อย่าฝืนเกินไป เช่น ยืดตัวมากเกินไป เกร็งเกินไป ตึงมากไป บิดมากเกินไป
- การกำหนดจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับการฝึกโดยไม่วอกแวก

ท่าต่างๆ ของการฝึกทำโยคะ
 ไหว้พระอาทิตย์
 เก้าอี้

 เครื่องบิน

 เต่า

 ผีเสื้อ

 ผีเสื้อ ดูดน้ำหวาน

 จระเข้

ยิงคันธนู

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

จิตศึกษามัธยม 2 : ตอบคำถาม..ถอดความรู้สึก

    กิจกรรมจิตศึกษาพี่มัธยม 2 คุณครูมีคำถามให้เด็กทุกคนได้เลือก(จับฉลาก)
เมื่อได้คำถามแล้วจะตอบเองหรือสามารถโยนคำถามให้ใครก็ได้ที่อยู่ในวงช่วยตอบ
ถ้าใครเคยมีเพื่อนโยนให้ตอบคำถามแล้วเพื่อนคนอื่นจะโยนให้ตอบอีกไม่ได้ต้อง ให้คนที่ไม่เคยได้ตอบ

สรุปคือ ทุกคนจะได้ตอบไม่เกินคนละสองคำถามคือเราตอบเองและเพื่อนอาจจะให้ช่วยตอบ กิจกรรมนี้ทำให้เห็นความคิดที่หลากหลายของเด็กๆ ที่กำลังเป็นวัยรุ่นที่มีต่อสิ่งต่างๆ เห็นความใสในคำตอบ และได้รับฟังประสบการณ์ เรื่องราวของกันและกัน — จิตศึกษามัธยม 2

เก็บภาพบรรยากาศ เล่าเรื่องราวโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ผ่าน Facebook : Pantippa Thongmee(ครูต๋อย)

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

จิตศึกษาพี่ ป.6 : Brian Gym + เล่าเรื่องผ่านบัตรคำ

คุณครูนำโดยการทำ Brian Gym
จากนั้นแจกบัตรคำให้คนละ 1 แผ่น ก่อนรับทุกคนไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อม เมื่อได้ครบทุกคนก็อ่านให้เพื่อนฟังทีละคนว่าเราได้คำว่าอะไร ต่อมาครูโก็ให้โจทย์ว่า ให้นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ผ่านคำที่ได้ให้เป็นเรื่องราวเดียวกัน


และจบที่คนสุดท้าย สิ้นสุดกิจกรรมครูใช้คำถามกระตุ้นคิด : จากกิจกรรมที่ทำนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง ? นักเรียนเห็นอะไรจากกิจกรรมที่ได้ทำ ? ใครคิดต่าง ? ใครเห็นต่าง ? — จิตศึกษาพี่ ป.6
 

เก็บภาพบรรยากาศ
เล่าเรื่องราวโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
ผ่าน Facebook : Pantippa Thongmee(ครูต๋อย)

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

จิตศึกษาพี่อนุบาล 2 : เก็บพี่ดอกไม้นำมาเรียงร้อยให้เป็นมาลัย

     เก็บภาพบรรยากาศ เล่าเรื่องราวโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ผ่าน Facebook : Pantippa Thongmee(ครูต๋อย)

กิจกรรมจิตศึกษา
- เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ส่งเสริมการพัฒนาความฉลาดในด้านจิตวิญญาณ ความฉลาดด้านอารมณ์ ให้เห็นคุณค่าของสรรพสิ่ง การน้อมนำสิ่งที่ดีงามเข้าไปสู่จิตใต้สำนึก
- การเตรียมความพร้อมของนักเรียน ให้อยู่ในภาวะคลื่นสมองต่ำ และมีความพร้อมในการเรียน 

กิจกรรมจิตศึกษาพี่อนุบาล 2 วันศุกร์ที่ 27 ก.ค 55
เด็กๆ ช่วยกันเก็บพี่ดอกไม้นำมาเรียงร้อยให้เป็นมาลัยที่สวยงามแล้วนำไปจัดแจกัน ของห้อง ทุกคนต่างจดจ่อตั้งใจกับการทำกิจกรรมมาก ทุกคนต่างใช้สติและความระมัดระวังในการร้อยเพราะพี่ปลายเข็มแหลมอาจจะทิ่ม มือหรือโดนเพื่อนๆ ได้

อันมือน้อยร้อยเรียงบุปผา สายตาที่จับจ่องที่มองเห็น
ช่วยขัดเกลาจิตใจเราให้เย็น เพื่อให้เห็นตวามงดงามที่ตามวัย

ร้อยเรียงทุกความตั้งใจ ทุกความงดงามตามวัยของทุกๆ คน

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Top Secret วัยรุ่นพันล้าน

Quarter 4 นี้ พี่ๆ ป.5 โรงเรียนนอกกะลาแห่งนี้ 
เรียนวิชาโครงงานแบบบูรณาการ หัวข้อเกี่ยวกับ "การรู้เท่าทันสื่อ" 
ผมเปิดคลิปที่เป็นภาพยนต์วันรุ่นพันล้านดูกันจนจบในก่อนวันทำกิจกรรมจิตศึกษา
พอมาถึงวันถัดมายามเช้า เด็กๆ ยังมีความรู้สึกอยากถ่ายทอดเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ดีอยู่ ผมสอบถามนักเรียนแต่ละคนว่า "พี่ๆ ป.5 เห็นอะไรบ้างจากภาพยนต์เรื่อง Top Secret วัยรุ่นพันล้าน ?"
หลังจากทุกคนได้บอกความรู้สึกเสร็จลง ผมแจกสมุดงานเขียนให้กับลูกศิษย์ทุกคน
ทุกคนได้เขียนถ่ายทอดเรื่องราว ในความรู้สึกของแต่ละคนลงในสมุด ผมอ่านดูแล้วทุกคนมีฝีมือในการเขียนถ่ายทอดงานออกมาได้อย่างน่าประทับใจ
ผมถ่ายภาพชิ้นงานนักเรียนมาลง Blog ให้เชยชมกัน 3 ชิ้นงานนะครับ..

"Top Secret วัยรุ่นพันล้าน" 
ภาพยนตร์แรงบันดาลใจจากชีวิตของเจ้าของธุรกิจเถ้าแก่น้อย ที่ความลับของเขาอาจเปลี่ยนชีวิตคุณ 20 ตุลานี้ในโรงภาพยนตร์
นำแสดงโดย พีช พชร จิราธิวัฒน์ มุกไหม-วลันลักษณ์ คุ้มสุวรรณ และ เปี๊ยก โปสเตอร์ (สมบูรณ์สุข นิยมศิริ) กำกับการแสดงโดย ย้ง-ทรงยศ สุขมากอนันต์

เรื่องย่อ อายุ 16 ต๊อบมีเงินจากการเล่นเกมส์เดือนละ 400,000 บาท
อายุ 17 ยอมติด F แลกกับเงินค่าขายเกาลัดแค่ 2,000 บาท
อายุ 18 บ้านล้มละลายเป็นหนี้ 40 ล้าน อายุ 19 นำสาหร่ายเถ้าแก่น้อยเข้าเซเว่น 3,000 สาขา


ทุกวันนี้ต๊อบ อายุ 26 ปีเป็นเจ้าของแบรนด์สาหร่ายอันดับหนึ่งของเมืองไทย
เจ้าของมาร์เก็ตแชร์ 85% ของทั้งตลาด หรือเท่ากับยอดขายเหยียบ 1,000 ล้านบาทต่อปี
มีลูกน้องในบริษัททั้งสิ้น 2,000 คน

ตัวอย่างชิ้นงานที่เด็กๆ ป.5 สรุปไว้..