วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมจิตศึกษพี่ ป.6 : ฟังเสียงจากเรื่องเล่า

วัตถุประสงค์ : การนำคำถามที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสมองมาใช้ในการเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา การมีส่วนร่วมที่ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น


กิจกรรม :
- นักเรียนนั่งจับมือเป็นวงกลม ส่งความปรารถนาดีต่อกันและกัน ในวันที่ดี ในโอกาสที่ดี โดยครูเป็นคนพูดเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันและกัน
- ครูอ่านเรื่องให้นักเรียนฟัง จากนั้นครูมีกระดาษ ปากกา และฉลากคำถามของพฤติกรรมสมอง ให้นักเรียนคนละ 1 อัน ก่อนที่เราจะรับสิ่งต่างๆ เราจะไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อม ตัวอย่างคำถาม ตัวละครมีใครบ้าง ชอบตัวละครตัวไหนเพราะเหตุใด อยากเปลี่ยนตอนจบให้เป็นอย่างไร อยากเปลี่ยนเนื้อเรื่องในตอนใด ลำดับเหตุการณ์ของเรื่องที่เกิดขึ้น ตั้งชื่อเรื่องที่ฟัง เรื่องที่ฟังให้ข้อคิดอย่างไร อุปนิสัยของตัวละครแต่ละตัวเป็นอย่างไร เป็นต้น
- ให้นักเรียนแต่ละคนตอบคำถามที่ได้รับที่ละคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณกันและกันกับโอกาสที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

สิ่งที่สังเกตเห็น
- นักเรียนแต่ละคนมีความคิดที่แตกต่างและหลากหลาย
- รู้จักนักเรียนที่อ่านและเขียนไม่คล่อง
- เห็นพัฒนาการทางภาษาที่งดงามของเด็กๆ
- รู้จักนักเรียนแต่ละคนถึงความคิดและการมองสิ่งๆ ต่างที่ได้รับฟัง
- เกิดความสัมพันธ์ระดับราบระหว่างครูและนักเรียน
- เกิดบรรยากาศที่ผ่อนคลาย

ขอบคุณพี่ ป.6 และคุณครูประจำชั้นที่ทำให้เกิดโอกาสที่ดีร่วมกัน
ครูต๋อย

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โยคะ(yoga) ป.6

"โยคะ เป็นแนวทางการฝึกการควบคุมตัวเองทางด้านร่างกายและจิตใจ เป็นวิธีหนึ่งที่จะให้ผู้ฝึกสัมผัสถึงความสุข มีสุขภาพแข็งแรงบุคลิกภาพที่ดี ควบคุมอารมณ์ได้ดีประสานกับความเข้าใจในธรรมชาติ"

(วิเชียร ไชยบัง ; โรงเรียนนอกกะลา 2552) — โยคะ(yoga) ป.6


กิจกรรมจิตศึกษา การฝึกโยคะ
- หายใจแบบโยคะให้ถูกต้อง : หายใจเข้า - ท้องพอง, หายใจออก - ท้องแฟบ
• สูดอากาศเข้าให้พอดีกับท่าฝึก เพื่อให้ได้ออกซิเจนมากพอ
• ปล่อยลมหายใจออกให้สุด เพื่อขับอากาศเสียออกจากร่างกาย และลดความตึงเครียด ของกล้ามเนื้อ
• หายใจเข้า - ออก ให้สอดคล้องเป็นจังหวะกับท่าฝึกแต่ละท่า
- ฝึกท่าแต่ละท่า ช้าๆ เป็นจังหวะที่ลงตัว ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย ตามข้อจำกัดธรรมชาติร่างกายของแต่ละบุคคล อย่าฝืนเกินไป เช่น ยืดตัวมากเกินไป เกร็งเกินไป ตึงมากไป บิดมากเกินไป
- การกำหนดจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับการฝึกโดยไม่วอกแวกการฝึกโยคะ
- หายใจแบบโยคะให้ถูกต้อง : หายใจเข้า - ท้องพอง, หายใจออก - ท้องแฟบ
• สูดอากาศเข้าให้พอดีกับท่าฝึก เพื่อให้ได้ออกซิเจนมากพอ
• ปล่อยลมหายใจออกกิจกรรมจิตศึกกิจกรรมจิตศึกการฝึกโยคะ
- หายใจแบบโยคะให้ถูกต้อง : หายใจเข้า - ท้องพอง, หายใจออก - ท้องแฟบ
• สูดอากาศเข้าให้พอดีกับท่าฝึก เพื่อให้ได้ออกซิเจนมากพอ
• ปล่อยลมหายใจออกให้สุด เพื่อขับอากาศเสียออกจากร่างกาย และลดความตึงเครียด ของกล้ามเนื้อ
• หายใจเข้า - ออก ให้สอดคล้องเป็นจังหวะกับท่าฝึกแต่ละท่า
- ฝึกท่าแต่ละท่า ช้าๆ เป็นจังหวะที่ลงตัว ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย ตามข้อจำกัดธรรมชาติร่างกายของแต่ละบุคคล อย่าฝืนเกินไป เช่น ยืดตัวมากเกินไป เกร็งเกินไป ตึงมากไป บิดมากเกินไป
- การกำหนดจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับการฝึกโดยไม่วอกแวก

ท่าต่างๆ ของการฝึกทำโยคะ
 ไหว้พระอาทิตย์
 เก้าอี้

 เครื่องบิน

 เต่า

 ผีเสื้อ

 ผีเสื้อ ดูดน้ำหวาน

 จระเข้

ยิงคันธนู

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

จิตศึกษามัธยม 2 : ตอบคำถาม..ถอดความรู้สึก

    กิจกรรมจิตศึกษาพี่มัธยม 2 คุณครูมีคำถามให้เด็กทุกคนได้เลือก(จับฉลาก)
เมื่อได้คำถามแล้วจะตอบเองหรือสามารถโยนคำถามให้ใครก็ได้ที่อยู่ในวงช่วยตอบ
ถ้าใครเคยมีเพื่อนโยนให้ตอบคำถามแล้วเพื่อนคนอื่นจะโยนให้ตอบอีกไม่ได้ต้อง ให้คนที่ไม่เคยได้ตอบ

สรุปคือ ทุกคนจะได้ตอบไม่เกินคนละสองคำถามคือเราตอบเองและเพื่อนอาจจะให้ช่วยตอบ กิจกรรมนี้ทำให้เห็นความคิดที่หลากหลายของเด็กๆ ที่กำลังเป็นวัยรุ่นที่มีต่อสิ่งต่างๆ เห็นความใสในคำตอบ และได้รับฟังประสบการณ์ เรื่องราวของกันและกัน — จิตศึกษามัธยม 2

เก็บภาพบรรยากาศ เล่าเรื่องราวโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ผ่าน Facebook : Pantippa Thongmee(ครูต๋อย)

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

จิตศึกษาพี่ ป.6 : Brian Gym + เล่าเรื่องผ่านบัตรคำ

คุณครูนำโดยการทำ Brian Gym
จากนั้นแจกบัตรคำให้คนละ 1 แผ่น ก่อนรับทุกคนไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อม เมื่อได้ครบทุกคนก็อ่านให้เพื่อนฟังทีละคนว่าเราได้คำว่าอะไร ต่อมาครูโก็ให้โจทย์ว่า ให้นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ผ่านคำที่ได้ให้เป็นเรื่องราวเดียวกัน


และจบที่คนสุดท้าย สิ้นสุดกิจกรรมครูใช้คำถามกระตุ้นคิด : จากกิจกรรมที่ทำนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง ? นักเรียนเห็นอะไรจากกิจกรรมที่ได้ทำ ? ใครคิดต่าง ? ใครเห็นต่าง ? — จิตศึกษาพี่ ป.6
 

เก็บภาพบรรยากาศ
เล่าเรื่องราวโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
ผ่าน Facebook : Pantippa Thongmee(ครูต๋อย)

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

จิตศึกษาพี่อนุบาล 2 : เก็บพี่ดอกไม้นำมาเรียงร้อยให้เป็นมาลัย

     เก็บภาพบรรยากาศ เล่าเรื่องราวโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ผ่าน Facebook : Pantippa Thongmee(ครูต๋อย)

กิจกรรมจิตศึกษา
- เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ส่งเสริมการพัฒนาความฉลาดในด้านจิตวิญญาณ ความฉลาดด้านอารมณ์ ให้เห็นคุณค่าของสรรพสิ่ง การน้อมนำสิ่งที่ดีงามเข้าไปสู่จิตใต้สำนึก
- การเตรียมความพร้อมของนักเรียน ให้อยู่ในภาวะคลื่นสมองต่ำ และมีความพร้อมในการเรียน 

กิจกรรมจิตศึกษาพี่อนุบาล 2 วันศุกร์ที่ 27 ก.ค 55
เด็กๆ ช่วยกันเก็บพี่ดอกไม้นำมาเรียงร้อยให้เป็นมาลัยที่สวยงามแล้วนำไปจัดแจกัน ของห้อง ทุกคนต่างจดจ่อตั้งใจกับการทำกิจกรรมมาก ทุกคนต่างใช้สติและความระมัดระวังในการร้อยเพราะพี่ปลายเข็มแหลมอาจจะทิ่ม มือหรือโดนเพื่อนๆ ได้

อันมือน้อยร้อยเรียงบุปผา สายตาที่จับจ่องที่มองเห็น
ช่วยขัดเกลาจิตใจเราให้เย็น เพื่อให้เห็นตวามงดงามที่ตามวัย

ร้อยเรียงทุกความตั้งใจ ทุกความงดงามตามวัยของทุกๆ คน