วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

จิตศึกษาพี่อนุบาล 2 : เก็บพี่ดอกไม้นำมาเรียงร้อยให้เป็นมาลัย

     เก็บภาพบรรยากาศ เล่าเรื่องราวโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ผ่าน Facebook : Pantippa Thongmee(ครูต๋อย)

กิจกรรมจิตศึกษา
- เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ส่งเสริมการพัฒนาความฉลาดในด้านจิตวิญญาณ ความฉลาดด้านอารมณ์ ให้เห็นคุณค่าของสรรพสิ่ง การน้อมนำสิ่งที่ดีงามเข้าไปสู่จิตใต้สำนึก
- การเตรียมความพร้อมของนักเรียน ให้อยู่ในภาวะคลื่นสมองต่ำ และมีความพร้อมในการเรียน 

กิจกรรมจิตศึกษาพี่อนุบาล 2 วันศุกร์ที่ 27 ก.ค 55
เด็กๆ ช่วยกันเก็บพี่ดอกไม้นำมาเรียงร้อยให้เป็นมาลัยที่สวยงามแล้วนำไปจัดแจกัน ของห้อง ทุกคนต่างจดจ่อตั้งใจกับการทำกิจกรรมมาก ทุกคนต่างใช้สติและความระมัดระวังในการร้อยเพราะพี่ปลายเข็มแหลมอาจจะทิ่ม มือหรือโดนเพื่อนๆ ได้

อันมือน้อยร้อยเรียงบุปผา สายตาที่จับจ่องที่มองเห็น
ช่วยขัดเกลาจิตใจเราให้เย็น เพื่อให้เห็นตวามงดงามที่ตามวัย

ร้อยเรียงทุกความตั้งใจ ทุกความงดงามตามวัยของทุกๆ คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น