วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554

จิตศึกษาเรียนรู้และสัมผัสนิเวศแนวลึก


จิตศึกษาเรียนรู้และสัมผัสนิเวศแนวลึก
กิจกรรม
- ครูพานักเรียนนั่งใต้ร่มไผ่ พูดคุยเกี่ยวกับคุณค่าของสรรพสิ่งรอบตัว ที่มีคุณค่าในตัวเองไม่ใช่มีคุณค่าเพราะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์
- ครูและนักเรียนสังเกตฟังเสียงต้นไผ่พริ้วไหว โอนตามแรงลม เสียดสีกันไปมา และฟังเสียงนก หรือสิ่งมีชีวิตที่กำลังเคลื่อนไหวรอบตัวเราอย่างตั้งใจ
เป้าหมาย
เพื่อให้ตระหนักว่าจักรวาลหรือโลกคือศูนย์กลางไม่ใช่มนุษย์ สิ่งต่างๆ มีคุณค่าในตนเองไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น