วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ขอบคุณ คำเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่กว่าความหมาย

กิจกรรมขอบคุณ :
- ครูเล่าเหตุการณ์ประทับใจเกี่ยวกับการได้ขอบคุณ
- นักเรียนทบทวนสิ่งต่างๆ ที่รู้สึก อยากขอบคุณ
- นักเรียนวาดภาพและเขียนอธิบายให้เหตุผลสิ่งที่ขอบคุณ
- ทุกคนนำเสนอผลงาน

เป้าหมาย : เห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น และสรรพสิ่งรอบตัว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น